Dr. Ayşen ALAY VURAL, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu ve 1996 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi unvanıyla çalışmaya başladı. 1998 yılında Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2000 yılında Tarım ve Orman Bakanlığındaki çalışma hayatına başladı, 2000-2007 Yılları arasında Ankara Tarım Orman İl Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı. 2007 yılında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde (TAGEM) çalışmaya başladı,  2010 yılında Doktora derecesini tamamladı. 2009 yılından itibaren TAGEM’de Türkiye çapında yürütülen Meyvecilik ve Organik Tarım Araştırmalarının koordinasyonu görevini yürütmektedir. 2010-2019 yılları arasında “Alman Türk işbirliği ile Organik Tarım” (Organic Agriculture Project with the German-Turkish Cooperation)  ve “Geleceğin Çiftçileri için Beceriler” (Skills for Future Farmers  (SKİFF) (2015-1-ELO1-KA202-013970 supported by the EU “Erasmus Plus Program KA2”) projelerini yürütmüştür. Halen “Organic eprints” https://www.orgprints.org/ Türkiye editörüdür.  Core Organic H2020 (Avrupa Uluslararası Organik Gıda ve Tarım Sistemleri Araştırmalarının Koordinasyonu) ve ORGAFARM (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Yeni Becerilerin edinilmesi) Organik Tarım ve Ürün İşleme Eğitimi (Organic Farming & Product  Processing Training as new Skills in VET System) projelerine devam etmektedir.  Proje ve araştırma faaliyetleri kapsamında farklı ülkelerde çok sayıda eğitim ve çalışma grup toplantılarına katılım sağlamıştır. Farklı yayın organlarında yayınlanmış  makaleleri bulunmaktadır. Halen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde görevine devam etmektedir.

  • Ankara Kalkınma Ajansı
  • Ankara Development Agency
  • BİLGİ HATTI
  • +90 (312) 310 03 00
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
  • T.C. Ankara Valiliği
Copyright © 2019 Ankara Kalkınma Ajansı. | Tüm Hakları Saklıdır. www.tagtech.org.tr