İsmail ARAS Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğünde Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığında çalışma araştırmacı olarak çalışmaktadır. Çalışma hayatına 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2002 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine katılan İsmail ARAS ilçe müdürlüğü ve araştırma enstitülerinde görev yapmıştır. 2011 yılında Bakanlıktan ayrılarak Mülga Kalkınma Bakanlığına koordinasyonunda kurulmuş olan Mevlana Kalkınma Ajansına atanmıştır. Ajansta farklı birimlerde görev almış olup bölgesel kalkınma ile iligili pek çok çalışma yapma fırsatı bulmuştur. Burada yaklaşık 8 yıl çalışan sayın Aras 2018 yılında halen çalışmakta olduğu Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde göreve başlamıştır. İsmail ARAS halen akademik çalışmalarına devam etmektedir. Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde akademik eğitim hayatı devam etmekte olup tarımsal sulama ve tarım ekonomisi alanında yapmış olduğu akademik çalışmaları bulunmaktadır.

  • Ankara Kalkınma Ajansı
  • Ankara Development Agency
  • BİLGİ HATTI
  • +90 (312) 310 03 00
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
  • T.C. Ankara Valiliği
Copyright © 2019 Ankara Kalkınma Ajansı. | Tüm Hakları Saklıdır. www.tagtech.org.tr