Prof. Dr. İpek SÜNTAR, 2001 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 2005 yılında onur listesine girerek bitirmiş ve aynı Üniversite’de Farmakognozi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görevine başlamıştır. Yüksek Lisansını 2007 yılında tamamlamıştır. “Türkiye’de Halk Arasında Yara İyileştirici Amaçla Kullanılan Bazı Bitkilerin Aktiviteleri Üzerinde Araştırmalar” isimli doktora tez çalışmalarının bir bölümünü İngiltere’de University of Wolverhampton’da tamamlayarak 2011 yılında doktor ünvanı almıştır. Araştırmacının yüksek lisans ve doktora çalışmaları TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından Yurtiçi Yüksek Lisans ve Doktora Bursları ve Yurtdışı Araştırma Bursu ile desteklenmiştir.

Prof. Dr. İpek SÜNTAR’ın Science Citation Index (SCI) ve SCI-exp kapsamında incelenen Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan toplam 83 adet araştırma ve derleme makalesi; ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 6 makalesi; diğer indekslere kayıtlı uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 2 makalesi; 1 ulusal, 1 uluslararası olmak üzere 2 kitap editörlüğü; ulusal kitaplarda 4, uluslararası kitaplarda 11 adet kitap bölümü ve Milano Üniversitesi ortaklığı ile yapılan bir çalışmadan almış olduğu 1 uluslararası patenti bulunmaktadır. Uluslararası alanda yapmış olduğu yayınlarına toplam 1240 atıf almış ve h-indeksi 20 olarak belirlenmiştir. Yapmış olduğu bilimsel çalışmalarından dolayı 2014 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür. 2008 yılından itibaren her yıl Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve TÜBİTAK tarafından verilen Uluslararası Yayın Teşvik Ödüllerini almaktadır.

Prof. Dr. İpek SÜNTAR, 2 TÜBİTAK ve 15 üniversite destekli proje olmak üzere, tamamlanmış 14 projenin 3’ünde proje yürütücüsü olarak çalışmış ve halen devam eden 3 projede, proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2011 yılından itibaren Journal of Ethnopharmacology başta olmak üzere alanın SCI ve SCI-exp tarafından taranan bilimsel dergilerinde editör kurullarında yer almakta ve bilimsel hakemlik yapmaktadır. TEB tarafından yayımlanan Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences isimli bilimsel dergide 2016-2020 yılları arasında Yayın Kurulu Üyeliği yapmıştır. 31.01.2020 tarihinden itibaren TEB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. İpek SÜNTAR Ekim 2004 tarihinden itibaren çok sayıda Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyumlara davetli konuşma, sözlü ve poster bildirileri ile katılarak toplam 81 bildiri sunmuş, bu katılımları TUBİTAK ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiştir. Kongrelerde en iyi poster ve sözlü bildiri ödülleri alan araştırmacı, 2 adet Uluslararası Kongrede Kongre Sekreterliği yapmış, birçok bilimsel çalıştay ve sempozyumun düzenlenmesinde görev almıştır.  2018 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

  • Ankara Kalkınma Ajansı
  • Ankara Development Agency
  • BİLGİ HATTI
  • +90 (312) 310 03 00
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
  • T.C. Ankara Valiliği
Copyright © 2019 Ankara Kalkınma Ajansı. | Tüm Hakları Saklıdır. www.tagtech.org.tr