Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir. Biyolojik malzeme, tarım makinalarının tasarım, imalat ve işletmeciliği, hassas tarımda değişken oranlı uygulamalar, sebze ve meyve hasat ve harman makinaları, dikey tarımda mekanizasyon ve otomasyon ile gıda işleme makinaları ve teknolojileri, akıllı hassas tarım, arazi ıslah ve tesviye makinaları işletmeciliği, tarım mühendisliğinde toplam kalite yönetimi gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Akıllı hassas tarım uygulamaları kapsamında veri mühendisliği konusu yöneldiği yeni alandır. Uzun yıllar akademik yönetim görevlerinde bulunmuştur. Yapmış olduğu akademik görevlerde Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı döneminde gerek tarım bilimleri gerek temel bilimler ve gerekse diğer mühendislik bölümlerinin çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu ve mühendislik vizyonunu geliştirdi. 2004 yılında Dekan Yardımcısı olarak başladığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki yönetim görevine iki dönem dekanlık görevi ile devam ederek yaklaşık 11 yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yönetici olarak hizmet verdi. Dekan yardımcılığı ve Dekanlık görevi sırasında çok sayıda yurtdışı anlaşmalara imza attı. Gerek Erasmus ve gerekse ikili eğitim programları için yurtdışındaki tanınmış üniversitelerle işlevsel anlaşmalar yaptı. Eğitim ve öğretim konularında kalite ve akreditasyon çalışmaları yaptı. Ziraat Fakültelerinin akreditasyonu için ZİDEK isimli derneği kurdu ve mevzuatını hazırladı şu anda da anılan derneğin yönetim kurulu üyesidir. Dekanlığı döneminde TGB bünyesinde kurduğu şirketlerle Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin onlarca proje üretmelerine destek verdi ve üniversitesine kaynak sağladı. Agropark isimli önemli bir projenin hazırlığını tamamlayarak Üniversite yönetimine sundu.KOSGEB TEKMER’de Proje Değerlendirme Kurulu üyeliği yaptı. Bunun dışında çok sayıda projenin yürütücülüğünü, araştırıcılığını ve hazırlığını yapmıştır. Tarımsal alanda TMMOB, ZMO ve TZYMB mesleki derneklerinin üyesidir. ZMO teknik kongrelerinde bilim kurulu üyeliği yapmıştır. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferanslara katılmış ve mesleki alanda Türkiye’deki tarım ve mühendislik dergilerinde makaleler yazmıştır ve yazmaktadır.

  • Ankara Kalkınma Ajansı
  • Ankara Development Agency
  • BİLGİ HATTI
  • +90 (312) 310 03 00
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
  • T.C. Ankara Valiliği
Copyright © 2019 Ankara Kalkınma Ajansı. | Tüm Hakları Saklıdır. www.tagtech.org.tr